dimecres, 7 d’agost de 2013

Cal regar bé el blat de moro i ens preguntem per la quantitat i la periodicitat dels regs

Sonda de control hídric
al camp de blat de moro
que es rega amb trac.
L'aigua és un bé escàs i més en la nostra explotació on en tenim poca per a regar les hectàrees de blat de moro d'estiu.
Tal com vam explicar el passat dia 31, a Mas Bes fem servir dos sistemes de reg: els tracs (o canyons de reg) i la cobertura total.
Aquest any estem estudiant l'eficiència del reg en tots dos sistemes i per això s'han instal·lat a través de l'empresa SAF unes sondes a diferents profunditats del sòl (12, 30 i 45 cm) en cada un dels sistemes de reg. Els aparells-sonda van equipats també per un pluviòmetre que controla l'aigua aportada pels aspersors i la relaciona amb la sonda d'humitat del terra i les necessitats hídriques del conreu.
El trac tira uns 18 litres per metre quadrat i setmana, en un sol reg. Els petits aspersors de la cobertura total apliquen uns 4 litres per metre quadrat i dia, en regs d'una hora de duració.
Sonda instal·lada en un dels camps amb cobertura total.
Les fitxes de control de reg que ens ofereixen són molt completes i ens donen consells de com regar millor segons les necessitats del conreu.
Podem veure un exemple d'aquestes fitxes: pel reg amb trac i pel reg en cobertura.

Anirem seguint les dades i consells que ens va proporcionant SAF, que ens diuen que les regades dels tracs són insuficients. El blat de moro necessita aigua més sovint.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada